an order to bring down

”There aren’t nine people to save, but an order to bring down”  ”Tarnac 9” Support Committees

om tiden är inne. om möjligheter fostras tillsammans och i ensamhet

att lystra till kallelsen, att dra ut ur det belägrade, utan hopp om någon utsida

att likt Spartacus skära halsen av sin häst, i flykten vända om och möta fienden

 

Annonser

About this entry